K  U  N  S  T  I  N  G  A  N  G   3
16.6 - 22.9 2004

RIX WIERENGA, 1947 
woont en werkt in Groningen

Het werk van Rix Wierenga bestaat uit schilderijen en
tekeningen, eenvoudig van vorm en helder in kleurge-
bruik. Haar beeldtaal is te omschrijven als notities van
gedachten. Het werk is te zien als een metafoor, de
betekenis is altijd verborgen in een diepere laag. Net
als bij een gedicht is de vaak ongerijmde combinatie
van ‘attributen’ sfeerbepalend. Tijdens het ontstaans-
proces laat ze zich leiden door de spontane ingeving.
Door datgene wat zich als vanzelf sprekend lijkt aan te
dienen en door de dialoog met het materiaal dat ze
gebruikt. Het werk van Rix Wierenga nodigt de kijker
niet alleen uit om mee te gaan in de associaties van
de kunstenaar, maar prikkelt vooral om zelf naar de
betekenis ervan te zoeken. Juist vanwege de vaak be-
laden betekenissen streeft de kunstenaar er naar het
werk er zo direct en eenvoudig mogelijk uit te laten zien.

You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.