K  U  N  S  T  I  N  G  A  N  G   8
2.10 - 20.11 2005

FOTOGRAFISSCHE BEELDVERHALEN

Beeldverhalen hebben in diverse vormen al-
tijd bestaan. De geschiedenis van het beeld-
verhaal gaat terug tot de prehistorie. Toen al
tekenden mensen jachttaferelen, mensfiguren
dieren en symbolen op de wanden van grotten.
De Egyptenaren stelden met beelden en sym-
bolen een schrift samen. Zij ontwikkelden het
hiërogliefenschrift, letterlijk: beeldtaal

Eadweard Muybridge maakte in 1872 waar-
schijnlijk de eerste fototgrafische beeldver-
halen. Hij fotografeerde de galop van paarden
en andere bewegingen van mensen en dieren.
Het waren foto’s van opeenvolgende momen-
ten waardoor de beweging redelijk nauwkeurig
kon worden vastgelegd.

De tegenwoordige kunstenaar is niet alleen
meer een schepper van nieuwe beelden. Hij
gebruikt ook bestaande beelden om er nieuwe
kunstwerken mee te maken. Beelden kunnen
worden gemanipuleerd; is dat wat we zien
werkelijkheid of bewerkt?

naar volgende pagina