K  U  N  S  T  I  N  G  A  N  G   14
17.12 2006 - 11.2 2007

NIEUWE SOLISTEN
jonge kunstenaaars werpen hun schaduw vooruit

Een tentoonstelling van 7 jonge kunstenaars.
Ze studeerden allen in 2006 af aan de AKI,
Enschede, ARTEZ, Zwolle, of Academie Minerva,
Groningen. Opvallend is dat het merendeel een
groot sociaal engagement vertoont. Zo ontleden
vier van de zeven kunstenaars in foto’s, video’s
en zeefdrukken zulke uiteenlopende zaken als de
eenzaamheid van een oude dame (Martha Atienza,
 AKI), de zoektocht naar en het vinden van uit het
oog verloren broers (Alina Pahl, AKI), de vervreem-
ding tussen personage en omgeving (Remo
Siemons, AKI) of juist het volkomen samenvallen
van personages met hun omgeving (Albert Dijkman,
Minerva). Vervreemding en absurdisme spelen een
hoofdrol in de geluidssculptuur van Jolanda Visser,
(Minerva). Haar gemoedelijke tuinkabouters van
keramiek zijn verwikkeld en een nogal grimmig
‘gesprek ‘ over schoonheidsidealen.
Van geheel andere aard is de grafiek van Harro
van Aalderen, (ARTEZ, ). Ineens sta je oog in oog
met een zuiver abstracte beeldtaal: “Ordening,
verhoudingen, taal, vorm en teken zijn de belang-
rijkste fascinaties, daarbij: beeld moet ontstaan uit
beeld”. Zo streng helder als deze grafiek is, zo
fantasievol, rijk en speels zijn de installaties van
Karin Mol, (AKI).  Mens, dier, plant, alles lijkt aan
elkaar verwant en in elkaar over te lopen.

 

Opening

 

naar volgende pagina