K  U  N  S  T  I  N  G  A  N  G   17
09.09 2007 - 25.11 2007

NIEUWE SOLISTEN 2007
in 2007 afgestudeerd aan Minerva Groningen
AKI Enschede en CABK Zwolle

Het begint traditie te worden pas afgestudeerde
kunstenaars van Minerva Groningen, AKI Enschede en
CABK Zwolle uit te nodigen voor een tentoonstelling bij
KUNSTINGANG.
Waren in 2005 en 2006  vooral fotografie en video de
media waarmee de jongste lichting kunstenaars werkte,
van de 10 huidige exposanten hebben de schilders en
tekenaars de overhand.
Als je een trend zou moeten aangeven dan zou het zijn
dat er weer veel aandacht is voor de handvaardigheid
en ambachtelijkheid, ook in de benadering van de
‘nieuwe media’. Maar, zoals de titel al zegt, geven allen
hun zeer persoonlijke, individuele invulling aan hun
onderwerpen en materiaal.

                 


 

opening tentoonstelling

  naar volgende pagina